Deň narcisov nemôže mať pauzu

Jun04

Deň narcisov nemôže mať pauzu

„Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a  potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6. : exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni

Od 7.6. : 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA

 Od  7.6. do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredníctvom:

• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)

• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

• QR kódu

 

- virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA

●      prispieť môžete v sieti bankomatov a vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisov

●      virtuálny narcis môžete získať na www.zlavadna.sk, www.pilulka.sk

●      prispieť môžete kúpou limitovanej edície ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubných kefiek CURAPROX

 

Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk

Ako pomáhala LPR od poslednej zbierky Deň narcisov?

Nepretržite, aj počas pandémie, aj vďaka Dňu narcisov, Liga proti rakovine zabezpečovala ľuďom s rakovinou a ich blízkym BEZPLATNÉ projekty:

• Onkoporadňa

3 126 emailových otázok a 3 069 hodín odborných konzultácií cez telefón

Poradenstvo poskytovalo: 17 lekárov, 5 sociálnoprávnych odborníkov, 2 výživoví poradcovia a 6 onkopsychológov – 7 dní v týždni včítane sviatkov

• Finančný príspevok v hmotnej núdzi

126 vybavených žiadostí o peňažnú pomoc

• Sieť onkopsychológov

2 353 hodín psychologickej pomoci v 18 mestách Slovenska

poskytovaných našimi 20 onkopsychológmi

• Náhradný domov

1 128 osobonocí v Náhradnom domove pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov

• Rodinné a Relaxačné týždňovky

81 pacientov s rakovinou na Relaxačnej týždňovke

26 rodín, kde jeden z rodičov je onkologický pacient, na Rodinnej týždňovke s poskytnutou odbornou starostlivosťou

• „Vystrihaj sa Slovensko!“

56 parochní poskytnutých onkologickým pacientkam

(uvedené údaje sú za obdobie august 2020 až marec 2021 – projekty spolufinancované zo Dňa narcisov 2020)

Všetky celoročne poskytované programy Ligy proti rakovine nájdete na www.lpr.sk.

 

Ako bude použitý výnos zo Dňa narcisov?

 

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť onkopsychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, bezplatné programy v Centrách pomoci LPR Bratislava, Košice, Martin.  Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne realizujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam či už v podobe informačných kampaní, realizácie prednášok pre firmy, školy, vydávania informačných letákov a brožúr pre zdravú verejnosť i pacientov

Ďakujeme partnerom zbierky

„Zbierku takého rozsahu, ako má Deň narcisov, nie je jednoduché zorganizovať. Či už sa koná v uliciach, alebo ju realizujeme náhradnou formou. Nešlo by to bez dobrovoľníkov, na ktorých sa opäť tešíme v budúcom roku. A nešlo by to bez množstva partnerov, ktorí pri nás stoja aj v tejto náročnej dobe. Či už sú to partneri finanční – Nadácia Slovenskej sporiteľne, Metlife, Nadácia Volkswagen Slovakia, alebo sú to partneri produktoví či mediálni: DHL Express, Fun rádio, Effectivity, Cromwell, Zásielkovňa a mnohí ďalší – úprimne im všetkým ďakujeme. V tomto roku je naším špeciálnym partnerom pre organizáciu zbierky spoločnosť Tesco. Práve v jeho predajniach získate narcis. Ďakujeme za nasadenie, ochotu, finančné krytie časti nákladov a spoločné zdolávanie prekážok, ktoré sa pri organizácii zbierky naprieč Slovenskom vyskytli. Vážime si a ďakujeme za podporu všetkým partnerov, ktorí pochopili, že rakovina je silný súper a nasadenie pri pomoci ľuďom, ktorí s ňou zápasia, musí byť bez kompromisov – veľké a spoločné.“

 

„Nadácia Slovenskej sporiteľne je hrdým generálnym partnerom Dňa narcisov už od roku 2017 a dnes sme presvedčení, že je táto zbierka ešte dôležitejšia než kedykoľvek predtým. V dôsledku druhý rok trvajúcej pandémie sa problematika onkologických ochorení dostala do úzadia a je nevyhnutné venovať jej opäť náležitú pozornosť a, samozrejme, finančnú podporu. Veríme, že naše partnerstvo môže priamo pomôcť a zároveň inšpirovať čo najviac ľudí, aby sa do zbierky zapojili a uvedomili si jej dôležitosť.“ povedala Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

„Tak ako je narcis 25 rokov symbolom spolupatričnosti a pomoci onkologickým pacientom, aj Tesco je tu pre svojich slovenských zákazníkov, kolegov a komunity už 25 rokov. Počas štvrťstoročia sme ukázali, že pri nich stojíme v dobrých aj zlých časoch. Som hrdý, že Tesco je partnerom Dňa narcisov a vďaka našim kolegom prinesieme žlté narcisy ľuďom na celom Slovensku, aby sme spoločne podporili onkologických pacientov,“ zdôraznil Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku a doplnil: „Veľmi sa teším, že vďaka spolupráci s našimi slovenskými dodávateľmi podporíme Deň narcisov aj finančne, a to výťažkom z predaja vybraných produktov“.

„Uvedomujeme si, že prevažná väčšina z nás musela a musí za ostatný rok riešiť problémy, aké sme nepoznali. Veľa z nás pocítilo dopad pandémie na zdraví, na vlastnej ekonomickej situácii. Uvedomili sme si, že zdravie je nezaplatiteľná hodnota. My si uvedomujeme, že akákoľvek pomoc je vzácna a užitočná. Veríme, že kto môže, preukáže podporu a pomoc ľuďom, ktorí o svoje zdravie zvádzajú boj s rakovinou bez ohľadu na pandémiu. Ďakujeme predovšetkým v ich mene.“  ďakuje Eva Kováčová v mene Ligy proti rakovine.