Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVEJ STRÁNKY www.hotelflora.sk

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.hotelflora.sk je spoločnosť Hotel Flóra, a.s., so sídlom Ul.17.Novembra 14, 91451 Trenčianske Teplice, IČO: 31420664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 53/R (ďalej len „prevádzkovateľ“) .

Kompletné infomácie po otvorení odkazu:

https://podnety.mg-service.sk/31420664-2/