Vernostný program

...ZĽAVA 10% MOŽNÁ UŽ PRI VAŠEJ DRUHEJ NÁVŠTEVE

Vážení hostia,
Hotel Flóra pre Vás vytvoril vernostný program určený pre všetkých spokojných hostí, ktorí sa k nám radi vracajú, s cieľom túto skupinu neustále rozširovať. Hlavným princípom programu je poskytnúť vybrané zľavy pre tých hostí, ktorí za 2 posledné bežné roky ( 730 dní ) čerpali služby hotela v nasledovných hodnotách:

pri čerpaní služieb spolu / osoba: 

  • v hodnote 99,00 € - 830,00 € - zľava 10 % zo všetkých pobytov alebo z ceny individuálneho ubytovania
  • v hodnote 831,00 € - 1660,00 € - zľava 15 % zo všetkých pobytov alebo z ceny individuálneho ubytovania
  • v hodnote 1661,00 € a viac - zľava 20 % zo všetkých pobytov alebo z ceny individuálneho ubytovania.

Hodnotu čerpaných služieb tvorí súhrn zaplatených cien vrátane DPH. ktoré individuálny hosť uhradil ( v hotovosti alebo prevodom ) priamo hotelu ( nie sprostredkovateľovi ) za 2 posledné bežné roky ( 730 dní ). Poskytovaná zľava je neprenosná, a nie je kumulovateľná s iným typom zliav ( zľavy typu last minute, zľavy pre firemnú klientelu, skupinové zľavy a pod.).
Podmienkou pre poskytnutie zľavy je oznámenie nároku, identifikovanie sa občianskym preukazom alebo pasom pri príchode do hotela. Databáza verných klientov je neustále aktualizovaná, z toho dôvodu Vám môže byť pri Vašom ďalšom pobyte u nás priznaná vyššia, nižšia alebo rovnaká zľava.

UPOZORNENIE:
Zaradenie do vernostného programu nie je vzhľadom k technickým možnostiam rezervačného systému automatické, nárok na uplatnenie vernostnej zľavy je preto potrebné ohlásiť už pri rezervácii pobytu (t.j. ešte pred vystavením a zaplatením zálohovej faktúry), a následne aj pri pri nástupe na pobyt na recepcii hotela.


Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu opätovnú návštevu!