Vernostný program

...ZĽAVA 5 % MOŽNÁ UŽ PRI VAŠEJ DRUHEJ NÁVŠTEVE

Vážení hostia,
Hotel Flóra pre Vás vytvoril vernostný program určený pre všetkých spokojných hostí, ktorí sa k nám radi vracajú, s cieľom túto skupinu neustále rozširovať. Hlavným princípom programu je poskytnúť vybrané zľavy pre tých hostí, ktorí za 2 posledné bežné roky ( 730 dní ) čerpali služby hotela v nasledovných hodnotách:

pri čerpaní služieb spolu / osoba: 

  • v hodnote 299,00 € - 910,00 € - zľava 5% zo štandardných pobytov alebo z ceny individuálneho ubytovania

  •  v hodnote 911,00 € - 2000,00 € - zľava 10% zo štandardných pobytov alebo z ceny individuálneho ubytovania

  •  v hodnote 2001,00 € a viac - zľava 15% zo štandardných pobytov alebo z ceny individuálneho ubytovania   

Hodnotu čerpaných služieb tvorí súhrn zaplatených cien vrátane DPH, ktoré individuálny hosť uhradil ( v hotovosti alebo prevodom ) priamo hotelu ( nie sprostredkovateľovi ) za 2 posledné bežné roky ( 730 dní ). Poskytovaná zľava je neprenosná, a nie je kumulovateľná s iným typom zliav ( zľavy typu last minute, zľavy pre firemnú klientelu, skupinové zľavy, a pod. ) a nevzťahuje sa na mimoriadne pobyty ( veľkonočný, silvestrovský a pod. ).

Podmienkou pre poskytnutie zľavy je oznámenie nároku, identifikovanie sa občianskym preukazom alebo pasom pri príchode do hotela. Databáza verných klientov je neustále aktualizovaná, z toho dôvodu Vám môže byť pri Vašom ďalšom pobyte u nás priznaná vyššia, nižšia alebo rovnaká zľava.UPOZORNENIE:
Zaradenie do vernostného programu nie je vzhľadom k technickým možnostiam rezervačného systému automatické, nárok na uplatnenie vernostnej zľavy je preto potrebné ohlásiť už pri rezervácii pobytu (t.j. ešte pred vystavením a zaplatením zálohovej faktúry), a následne aj pri pri nástupe na pobyt na recepcii hotela.


Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu opätovnú návštevu!